Cài đặt
Bảo mật tài khoản
Địa chỉ rút tiền
Xác minh ID
Khi dữ liệu bạn cung cấp được phê duyệt, bạn sẽ không thể sửa đổi lại, vui lòng điền thông tin chính xác
Xác nhận qua điện thoại di động
Việc xác minh số điện thoại sẽ thuận tiện cho khách hàng kịp thời cập nhật thông tin, chương trình khuyến mãi hoặc các thay đổi về tài khoản.
Xác minh bằng E-mail
Thực hiện xác minh E-mail để bảo vệ bảo mật tài khoản tốt hơn
Mật khẩu tài khoản
Bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên để bảo vệ tính bảo mật cho tài khoản của mình