Giới thiệu bạn bè. Cùng nhau nhận Voucher trị giá 100 USD
Mời một người bạn và cả hai sẽ nhận được Voucher hoàn lại tiền.
Các bước Giới thiệu
Chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn với bạn bè.
Bạn bè của bạn đăng ký qua liên kết giới thiệu và đăng nhập vào ứng dụng MC Prime trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký.
Bạn và bạn bè của bạn sẽ nhận được Voucher trị giá 100 USD .
Mời bạn bè
Quy định phân bổ tiền hoàn lại
 • Hoàn tiền
  Khoảng thời gian
 • Hàng hóa
  5 USD/Lot
  90 Ngày
 • Chỉ số
  5 USD/Lot
  90 Ngày
 • Forex
  2 USD/Lot
  90 Ngày
 • Tiền Crypto
  1 USD/Lot
  90 Ngày
1. Xin lưu ý rằng Voucher hoàn tiền có giá trị trong 90 ngày kể từ ngày được kích hoạt.
Nhiều hơn
Các bước Giới thiệu:
Chia sẻ mã giới thiệu/ liên kết giới thiệu với một người bạn chưa có tài khoản tại MC Prime

Nhiệm vụ:

Bạn bè đăng ký qua liên kết giới thiệu của bạn và đăng nhập vào ứng dụng MC Prime trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký.Bạn và bạn bè sẽ nhận được Voucher trị giá 100 USD.

Câu hỏi thường gặp
 • 1. Tôi có thể xem Voucher hoàn tiền 100 USD của mình ở đâu?
  Bạn có thể kiểm tra voucher thông qua [Phần thưởng] - [Hoạt động của tôi].
 • 2. Phiếu hoàn tiền có hết hạn không?
  Có, xin lưu ý rằng Voucher hoàn tiền 100 USD có giá trị trong 90 ngày.
 • 3. Nếu tôi là người giới thiệu, làm cách nào tôi có thể nhận được Phiếu hoàn tiền của mình?
  Sau khi kích hoạt, số tiền hoàn lại kiếm được từ giao dịch của bạn sẽ được tự động phân bổ vào [Phần thưởng của tôi] trước 9:00 sáng ngày hôm sau
 • 4. Nếu tôi là người giới thiệu, làm cách nào tôi có thể nhận được Phiếu hoàn tiền của mình?
  Sau khi kích hoạt, số tiền hoàn lại kiếm được từ giao dịch của bạn sẽ được tự động phân bổ vào [Phần thưởng của tôi] trước 9:00 sáng ngày hôm sau
 • 5. Tôi có thể nhận được bao nhiêu Phiếu hoàn tiền với tư cách là người giới thiệu?
  Không có giới hạn về số lượng Voucher. Mời càng nhiều bạn bè, bạn càng nhận được nhiều voucher.
 • 6. Tôi có thể nhận được bao nhiêu Phiếu hoàn tiền với tư cách là người giới thiệu?
  Bạn sẽ nhận được 1 Voucher hoàn tiền cho mỗi một lượt giới thiệu bạn bè. Tuy nhiên, bạn giới thiệu càng nhiều bạn bè, bạn sẽ càng nhận được nhiều Voucher hoàn tiền tương ứng