Khuyến mãi có hạn 05/2024 - 06/2024

Chương trình Free Swap dành cho khách hàng mới

Tất cả tài khoản,tất cả sản phẩm, thấp nhất là 0%

Quy tắc sự kiện

Ưu đãi giới hạn lãi suốt đêm thấp nhất là 0%

100%Hoàn lại

Forex

50%Hoàn lại

Chỉ số

50%Hoàn lại

Hàng hóa

50%Hoàn lại

Tiền điện tử Crypto

100%Hoàn lại

Forex

50%Hoàn lại

Chỉ số

50%Hoàn lại

Hàng hóa

50%Hoàn lại

Tiền điện tử Crypto

100%Hoàn lại

Forex

50%Hoàn lại

Chỉ số

50%Hoàn lại

Hàng hóa

50%Hoàn lại

Tiền điện tử Crypto

Làm thế nào để tham gia

Liên hệ nhân viên của chúng tôi để đăng ký qua mật khẩu

1

Mở tài khoản mới

2

Mật khẩu đăng kýZEROSWAP

3

Giao dịch

4

Nhận hoàn lại lãi qua đêm

Có thể rút trong vòng 5 ngày làm việc sau cuối mỗi tháng!

Quyền giải thích về sự kiện này thuộc sở hữu của nền tảng này.

MC Prime cung cấp dịch vụ chất lượng

Phí cực thấp, giao dịch nhanh hơn, trải nghiệm tuyệt vời

Đòn bẩy cao

Đòn bẩy lên đến 50, 200,
hoặc thậm chí cao nhất là 1000

0 phí hoa hồng,
chênh lệch thấp

Đầu tư sinh lời với giá tốt nhất

Nền tảng
chuyển đổi

Có sẵn trên nền tảng iOS, Android, PC

Thanh toán
địa phương

An toàn hơn, tiện lợi hơn, và hiệu quả

Cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến chất lượng cao với công nghệ hàng đầu

0 phí hoa hồng, spreads thấp, đòn bẩy cao, khả năng giao dịch không giới hạn

đăng ký
Mật khẩu