• 1. Tôi có thể xem Voucher hoàn tiền 100 USD của mình ở đâu?
    Bạn có thể kiểm tra voucher thông qua [Phần thưởng] - [Hoạt động của tôi].
  • 2. Phiếu hoàn tiền có hết hạn không?
    Có, xin lưu ý rằng Voucher hoàn tiền 100 USD có giá trị trong 90 ngày.