Voucher của người được giới thiệu
/100 USD
Có hiệu lực trước NaN-aN-aN aN:aN:aN (UTC+8)
Tổng Tiền thưởng
100 USD
Đã được phân bổ
USD
Lịch sử giao dịch
 • Cặp giao dịch
  Lot
  Đóng
  Mã vị thế
 • Không có dữ liệu
Quy định phân bổ tiền hoàn lại
 • Hoàn tiền
  Khoảng thời gian
 • Hàng hóa
  5 USD/Lot
  90 Ngày
 • Chỉ số
  5 USD/Lot
  90 Ngày
 • Forex
  2 USD/Lot
  90 Ngày
 • Tiền Crypto
  1 USD/Lot
  90 Ngày
1. Xin lưu ý rằng Voucher hoàn tiền có giá trị trong 90 ngày kể từ ngày được kích hoạt.
2. Bạn có thể kiểm tra việc phân bổ tiền thưởng thông qua [Phần thưởng] - [Phần thưởng của tôi].
3. Sau khi kích hoạt, số tiền hoàn lại từ giao dịch sẽ được cập nhật tại Phần Thưởng Của Tôi bằng USD trước 9:00 ngày hôm sau.
4. Giải thích rõ hơn về khối lượng giao dịch chỉ được tính trên số lot của vị thế đóng
5. Khối lượng hoàn lại tối thiểu là 0,1 lot và số tiền hoàn sẽ được cập nhật tương ứng dựa trên các sản phẩm khác nhau.