Tài liệu Hướng dẫn dành cho Người mới
Tài liệu Hướng dẫn từng bước để khám phá MC Prime
Đăng ký
Mở tài khoản
Xác minh ID
Nạp tiền
Nạp tiền
Giao dịch
Hướng dẫn Giao dịch
Thông tin hữu ích hơn
Trung tâm hỗ trợ MC Prime
Các nhà đầu tư mới có thể tiếp cận nhiều nguồn tài nguyên học tập khác nhau
Nhiều hơn
Chương trình Phần thưởng
Nhận được nhiều phần thưởng bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ và hoạt động khác nhau
Nhiều hơn
Cộng đồng tương tác
Trao đổi chiến lược giao dịch và kiến thức về blockchain với các nhà đầu tư toàn cầu về tài sản kỹ thuật số
Nhiều hơn