Học viện MC Prime
Nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng giao dịch của bạn
Chuỗi Đào Tạo
Chuỗi Đào tạo - Giao dịch Crypto Phần 1: Phân tích kỹ thuật (TA) dành cho người mới
Trong video này, bạn sẽ học được kiến thức cơ bản về TA bao gồm 1) Nến và Góc, 2) Hỗ trợ và Kháng cự, 3) Dự đoán giá Bitcoin trong năm 2023
Hơn nữa
Chuỗi Đào tạo - Giao dịch Crypto Phần 2: Phân tích kỹ thuật (TA) Đường xu hướng và các chỉ báo
Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu kiến ​​thức TA cơ bản 1) Đường xu hướng, 2) Bollinger Bands và Đường trung bình động, 3) Dự đoán giá Bitcoin vào năm 2023.
Hơn nữa
Chuỗi Đào tạo - Giao dịch Crypto Phần 3: Phân tích kỹ thuật (TA)!!
In this video you will learn the basic TA knowledge 1) Bottom is in perspective, 2) Not Bottom yet perspective, 3) Action plan 2023.
Hơn nữa
Chuỗi Đào tạo - Giao dịch Crypto Phần 4: Phân tích kỹ thuật (TA) Bull run hoặc Bull trap!!!
Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu kiến ​​thức TA cơ bản 1) Tại sao pump, 2) Bước ngoặt, 3) Chuyển biến tiếp theo của Bitcoin.
Hơn nữa
Khái niệm cơ bản về Giao dịch CFD
CFD là gì?
Thông tin hữu ích hơn
Trung tâm hỗ trợ MC Prime
Các nhà đầu tư mới có thể tiếp cận nhiều nguồn tài nguyên học tập khác nhau
Nhiều hơn
Chương trình Phần thưởng
Nhận được nhiều phần thưởng bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ và hoạt động khác nhau
Nhiều hơn
Cộng đồng tương tác
Trao đổi chiến lược giao dịch và kiến thức về blockchain với các nhà đầu tư toàn cầu về tài sản kỹ thuật số
Nhiều hơn
Giành chiến thắng 100 USD Phần thưởng Chào mừng
Hoàn thành nhiệm vụ dành cho người mới và giành được nhiều phần thưởng