Chi tiết giao dịch
P&L
USD
Tên
--
Giao dịch
Lot
Danh mục
Mua để đóng vị thế
Lãi suất
NaNUSD
mã đơn
#
Hoa hồng
USD
Thời gian đóng vị thế