Thông tin tài khoản

MC Prime cung cấp các loại tài khoản như: Tài khoản Tiêu Chuẩn, Tài khoản Cent và Tài khoản RAW nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư của khách hàng.
Tài khoản Tiêu chuẩn
Tài khoản phổ biến! Phù hợp cho tất cả các loại nhà giao dịch
Tiền nạp tối thiểu
Phụ thuộc vào hệ thống thanh toán
Spread
Từ 0.2
Đòn bẩy tối đa
1:250
Hoa hồng
$0
Sản phẩm
Ngoại hối, Hàng hoá, Crypto, Chỉ số
RAW
Phù hợp cho các nhà đầu tư mới, bắt đầu với số lot cực nhỏ
Tiền nạp tối thiểu
$2000trong thời hạn
Spread
Từ 0.0
Đòn bẩy tối đa
1:250
Hoa hồng
$0
Sản phẩm
Ngoại hối, Hàng hoá, Crypto, Chỉ số
Tài khoản US Cent
Phù hợp cho các nhà đầu tư mới, bắt đầu với số lot cực nhỏ
Tiền nạp tối thiểu
Phụ thuộc vào hệ thống thanh toán
Spread
Từ 0.2
Đòn bẩy tối đa
1:250
Hoa hồng
$0
Sản phẩm
Ngoại hối, Hàng hoá, Crypto, Chỉ số
Tính năng tài khoản
Phí thấp, giao dịch nhanh, API và nhiều tính năng khác
Tiền nạp tối thiểu
Spread
Hoa hồng
Đòn bẩy tối đa
Sản phẩm
Khối lượng lot tối thiểu
Khối lượng lot tối đa
Khối lượng tối đa cho mỗi vị thế
Ký quỹ khoá vị thế
Stop-Out
Lệnh thực thi ngay
Không có lãi suất qua đêm
Tài khoản Tiêu chuẩn
Phụ thuộc vào hệ thống thanh toán
Từ 0.2
$0
1:250
Ngoại hối, Hàng hoá, Crypto, Chỉ số
0.01
20 lot (5 lot cho tiền Crypto)
100
50%
20% (200% trong 30 phút trước ngày lễ)
Khớp lệnh thị trường, Khớp lệnh giới hạn
Chủ yếu là hệ thống MT5
RAW
Phụ thuộc vào hệ thống thanh toán
Từ 0.2
$0
1:250
Ngoại hối, Hàng hoá, Crypto, Chỉ số
0.01
20 lot (5 lot cho tiền Crypto)
100
50 %
20% (200% trong 30 phút trước ngày lễ)
Khớp lệnh thị trường, Khớp lệnh giới hạn
Chủ yếu là hệ thống MT5
Tài khoản US Cent
Phụ thuộc vào hệ thống thanh toán
Từ 0.2
$0
1:250
Ngoại hối, Hàng hoá, Crypto, Chỉ số
0.01
20 lot (5 lot cho tiền Crypto)
100
50 %
20% (200% trong 30 phút trước ngày lễ)
Khớp lệnh thị trường, Khớp lệnh giới hạn
Chủ yếu là hệ thống MT5